Absoluta sententia expositore non indiget - doskonale jasne słowa nie wymagają wyjaśnienia.
Page Designed by Tmaxwell